Почистване на дворове и къщи в Община Правец

Почистване на дворове и къщи в Правец

В следствие на множеството ремонти се налага и почистване на дворове и къщи. Почистване на отпадъци разхвърляни в дворното място. Извозване на боклук който е трупан с години в двора или вътре в къщата. Всичко това не представлява трудност за бригадите по почистване на дворове, градини и къщи. Момчетата предлагат рязане на дървета, храсти, изкореняване, събиране на боклука и извозване. Бригадите почистват стари къщи от мазето до тавана. Демонтират всички стари мебели, събират дребните отпадъци и извозват на депо. При демонтаж, изхвърляне и извозване на мебели и битови отпадъци се използват големи фургони за смет.

Почистване на дворове и къщи в Правец

Без съмнение в наше време се вихри истински строителен бум. Строят се много нови сгради в дворове, където се намират стари къщи, провежда се ремонт и облагородяване на външния вид на стари домове и постройки. Един от видовете на такъв ремонт се явява също освежаване на фасади на нови и стари здания. Използват се съвременни строителни материали, придаващи им красив и прегледен външен вид. Бригадата може да помогне при цялостното почистване на дворове и къщи.

Така например при демонтаж на мазилка неизбежно възниква проблема по почистване и извозване на строителният отпадък. Отпадъците генерирани при демонтаж на старото покритие на фасадите трябва да се съберат и извозят до депо. При монтажа на новите фасадни елементи също се генерира известно количество отпадъци. Не всички фирми, извършващи подобрения по фасадите, имат възможност за самостоятелното извозване на боклука.

Почистване на стара къща в Правец

Момчетата извозват и строителни и битови отпадъци!

Освен това, своевременното извозване на отпадъка ще облекчи много извършването на фасадният ремонт. На практика наличието на търкалящи се отпадъци на терена затрудняват монтажната работа (поставяне на скеле, подаване на необходим материал, качване на техника и други), и отнема време по почистването. И точно тогава на помощ ще дойдат служителите от фирма за хамалски услуги, които професионално се занимават с извозването на отпадъка и притежаващи необходимата техника и оборудване за осъществяване на такъв род дейност. Строителните бригади остават голям обем отпадъци, които трябва все някои да ги почисти и изхвърли.

Почистване на двор в Правец

Извозването на отпадъка може да се осъществи чрез товарни камиони, а всички отпадъци, които могат да се поберат в чували за боклук се събират и натоварват на камиона. Всички други едри елементи се натоварват на камиона, като се подреждат плътно, за да има по-голяма вместимост. Това е най-разпространеният способ за извозване на отпадъка от стара къща с двор подлежала на ремонт. Извозването се извършва с камиони с различна товароподемност, зависещо от обема и количество боклук. Ако мястото до къщата е тясно и камиона има затруднение да влезе в улицата, то обема боклук се извършва механично с ръчни палетни колички. В стойността на услугата влиза времето по събиране, натоварване и извозване на отпадъците за утилизация.